تاریخچه

شرکت بهین فرآیند هشتم از سال 1400 با گروهی از متخصصین داخلی و مشاوران خارجی تصمیم به تولید ادیتیو روغن نمود. در راستای تولید ادیتیو روغن، یک محصول جانبی تولید شد که با تغییراتی در فرآیند واکنش آن،  این شرکت موفق به تولید ماده سدیم دی ایزو بوتیل دی تیو فسفات در آزمایشگاه گردید که این محصول با نام تجاری C3477  در فلوتاسیون مس و آنتیموان کاربرد فراوانی دارد. در روند تولید سدیم دی ایزو بوتیل دی تیو فسفات، دانش فنی نمک های سدیم دی اتیل دی تیو فسفات و پتاسیم دی امیل دی تیو فسفات نیز بدست آمد.