(Potassium Amyl Xanthate (PAX

Potassium Amyl Xanthate (PAX)

برای تغلیظ و پرعیار سازی خاک معدنی مس سولفوره با روش فلوتاسیون از کالکتور PAX استفاده می شود. معادن مس کشور برای پرعیار سازی و تغلیظ خاک معدنی به این کالکتور نیاز دارند و از طریق واردات این نیاز خود را برآورده می کنند.

شرکت دانش بنیان افزون روان سازان میهن در سال جاری موفق به تولید صنعتی کالکتور فوق شده است و هم اکنون به عنوان تامین کننده داخلی محصول فوق فعالیت می نماید.