پکیج روغن موتور (ADDITIVES PACKAGE)

2.9

SC/CC

3.2

SD/CC

3.5

SE/CC

3.7

SF/CC

3.8

SF/CD

4.5

SG/CD

5.0

SJ/CD

6.8

SL/CF

9.9

SM

 

این پکیج های افزودنی روغن موتور با نام تجاری Afzoon-ZP با مشخصات فیزیکی و شیمیایی و میزان مصرف آن برای تولید انواع روغن موتور کاربرد دارد.

3.65

Calcium, %wt

1.8

Zinc, %wt

1.55

Phosphorus, %wt

112

TBN, mgKOH/g

 

 

این ماده شیمیایی به عنوان پکیج افزودنی روغن موتور با نام تجاری Afzoon 2723 ، Afzoon 3724 برای تولید انواع روغن موتور اعم از بنزینی و دیزلی مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیح اینکه این ماده بصورت آزمایشی در این مجموعه تولید شده است و هنوز به تولید انبوه وصنعتی نرسیده است.