ضد یخ و ضدجوش

   فروش ضد یخ وضد جوش تولید این شرکت بصورت فله و بسته بندی مطابق با استاندارد آماده فروش با قیمت مناسب می باشد.

مایع خنک کننده غلیظ موتور - نوع 1

درصد ضد یخ 30 33 50 60
 نقطه انجماد 30- 14/5- 37- 52-
 نقطه جوش 103 105 108 113