فلوتاسیون

 

فلوتاسیون یک جدا سازی بر اساس نیروی وزن می باشد که بر اساس چسبیدن حباب ها ی هوا و یا گاز به ذرات جامد طراحی می شود بطوریکه با چسبیدن این حباب ها به سطح ذرات جامد دانسیته کلی ذره به همراه مواد کاهش پیدا کرد و به سطح آب در استخر فلوتاسیون می آید و با استفاده از اسکیمر از روی سطح جدا می شود.

فرآیند فلوتاسیون دارای دو مرحله است: مرحله اول تولید حباب های ریز و در مرحله دوم چسبیدن این حباب های ریز به سطح ذرات جامد می باشد. بر اساس روش تولید حباب فلوتاسیون به شاخه های هوای محلول (dissolved air) ، الکترولیتیک (electrolytic) و هوای دسیپرس شده (dispersed air)  تقسیم بندی می شود.

فلوتاسیون هوای پخش شده بصورت گسترده در جداسازی جامد و مایع بخصوص در صتایع معدنی برای بالا بردن عیار فلزات در کارهای معدنی استفاده می شود.

استفاده از فلوتاسیون هوای محلول و الکترولیتیک در جدا سازی جامد و مایع به سرعت در حال توسعه می باشد زیرا در این روش قابلیت جدا سازی ذرات ریز با روش فلوتاسیون امکان پذیر میبا شد.

این دو روش ،روش های جایگزین بسیار مناسبی در مقایسه با روش های دیگر جداسازی وزنی می باشند زیرا هم نرخ جدا سازی بالایی دارند و همچنین نیاز به تجهیزات کمتری و سرمایه گذاری پایینی دارند.

فلوتاسیون هوای محلول : در این فلوتاسیون حباب های ریز مواد با مقدار کمتر 100 میکرومتر تولید میشود . اساس این فرآیند بر این است که انحلال هوا در آب با افزایش فشار ، افزایش می یابد در ابتدا تمام دوغاب با هوا اشباع می شود و سپس با برداشتن فشار حباب های ریز هوا ظاهر می شوند و برای عملیات فلوتاسیون استفاده می شوند. سه راه برای انجام این فرآیند وجود دارد: اشباع کردن در فشار اتمسفریک و فلوتاسیون تحت خلاء و اشباع کردن تحت فشار استاتیک با جریان رو به بالا. مرسوم ترین روش اشباع کردن در فشارهای بالاتر از فشار اتمسفریک (100-700 KPA) و سپس فلوتاسیون در فشار اتمسفریک انجام می شود.

فلوتاسیون الکترولیتیک : در این نوع فلوتاسیون حباب های هیدروژن و اکسیژن با استفاده از فرآیند الکترولیز تولید می شوند. این نوع فلوتاسیون می تواند برای شفاف سازی (clarification) ، تیکنینگ ( thickening) و یا جداسازی ذرات بسیار ریز استفاده شود.

فلوتاسیون هوای پخش شده : این روش فقط قابلیت شناور سازی ذرات درشت را دارد لذبه صورت گسترده در فرآیند بالابردن عیار کانی های معدنی استفاده می شود.

انتخاب پذیری فرآیند بر اساس قابلیت تر شوندگی سطح ذرات جامد می باشد مواردی که چسبندگی بالایی با حباب های هوا دارند به سمت سطح بسته شناور سازی می روند و بقیه مواد که با سطح آب تر شده اند ته نشین می شوند.

تر شوندگی و تشکیل کف با سه گروه از مواد شیمیایی بوجود می آیند.

1 – کف ساز ها

2- کالکتورها

3- بهبود دهنده ها